Qui som?

L’ACADEMIA EUROPAEA (AE), fundada l’any 1988, és una associació internacional no governamental que actua com a acadèmia. Els seus membres, actualment més de 5.000, són científics i estudiosos (entre els quals hi ha 80 Premis Nobel) que promouen, de manera col·lectiva, la recerca, l’aprenentatge i l’educació en tots els àmbits del coneixement, incloses les ciències físiques i la tecnologia, les ciències biològiques i la medicina, les matemàtiques, les lletres i les humanitats, les ciències socials i cognitives, l’economia i el dret. L’AE s’estructura en quatre categories (Arts i Humanitats, Ciències socials i altres de relacionades, Ciències exactes i Ciències de la vida), cadascuna amb diverses seccions temàtiques els membres de les quals s’assignen mitjançant un procés electoral. Des del 2021, la presidenta de l’Academia Europaea és la professora Marja Makarow, professora de Bioquímica Aplicada i Biologia Molecular a la Universitat de Hèlsinki. 

L’Academia Europaea opera a través d’una xarxa regional de hubs de coneixement ubicats a Barcelona, Bergen, Budapest, Cardiff, Múnic, Tbilissi i Breslau. L’àrea d’influència del BARCELONA KNOWLEDGE HUB (BKH) de l’Academia Europaea (AE) inclou les regions mediterrànies i del sud d’Europa. L’AE-BKH va iniciar la seva activitat l’any 2013.

Missió i visió

La missió del Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Europaea (AE-BKH) és PROMOURE LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA, BASADA EN L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA i dirigida als membres de l’Academia Europaea de la seva àrea geogràfica d’influència, la comunitat acadèmica i el públic general, amb una especial incidència en les PERSPECTIVES TRANSVERSALS en les ciències naturals, les ciències exactes, les ciències socials i les humanitats.

La seva visió és CONVERTIR LA CIÈNCIA EN UN VALOR COMÚ COMPARTIT entre els ciutadans i esdevenir un HUB DE CONEIXEMENT I DIÀLEG EN ELS REPTES GLOBALS A QUÈ S’ENFRONTA LA HUMANITAT.

Governança

El Barcelona Knowledge Hub (AE-BKH) de l’Academia Europaea es regeix per una Comissió Directiva i un Consell Assessor.

La Comissió Directiva de l’AE-BKH està formada per membres de l’AE de l’àrea local d’influència del BKH que representen les quatre categories acadèmiques.

Aquesta comissió es reuneix amb assiduïtat i supervisa les operacions de l’AE-BKH mantenint una comunicació constant amb el personal. Membres de l’AE-BKH.

La Comissió Directiva està formada per: Prof. Alexander Fidora; prof. Ramon Gomis; prof. Genoveva Martí; prof. Andreu Mas-Colell i prof. Marcel Swart.

Quant al Consell Assessor de l’AE-BKH, la seva composició reflecteix els diferents grups d’interès implicats en les seves activitats, inclosos els socis, la institució amfitriona i la Comissió Directiva, així com l’Academia Europaea en el seu conjunt. El Consell Assessor es reuneix de manera puntual amb el propòsit de garantir que els objectius i les línies d’actuació de l’AE-BKH estiguin alineats amb els interessos dels grups d’interès mencionats anteriorment. Els membres són:: Prof. Don Dingwell, Prof. Eva Kondorosi, Prof. Björn Wittrock, Prof. Genoveva Martí, Prof. Andreu Mas-Colell i Prof. Ramon Gomis.

Socis

Des dels seus inicis, l’AE-BKH ha desenvolupat la seva activitat gràcies al suport de dos socis clau: l’àrea d’Economia, Hisenda i Promoció Econòmica de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i la Direcció General de Recerca de la GENERALITAT DE CATALUNYA. Aquestes administracions públiques, en col·laboració amb altres institucions locals clau, han jugat un paper determinant en l’evolució de la programació de l’AE-BKH.

logo-ajuntament-bcn
logo-generalitat-catalunya

INSTITUCIÓ AMFITRIONA

Actualment, l’AE-BKH s’allotja a la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI), una organització privada que fa divulgació sobre recerca i innovació entre la societat per promoure la cultura científica, les carreres científiques i tecnològiques i les relacions i l’emprenedoria en els àmbits públics i privats en aquests camps. La FCRI, amb seu a Barcelona i dirigida pel Dr. Jordi Mas, proporciona a l’AE-BKH el marc institucional necessari per dur a terme la seva activitat.

 

Col·laboracions

Des del 2022, l’AE-BKH col·labora amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) en l’organització d’esdeveniments a l’imponent edifici construït per l’arquitecte Josep Domènech i Estapà (1894).

Personal

Prof. Jaume Bertranpetit

Prof. Jaume Bertranpetit

Director acadèmic

Jaume Bertranpetit és professor emèrit de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on lidera el Programa de Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i cofundador de l’Institut de Biologia Evolutiva. La seva recerca se centra a entendre la diversitat del genoma humà i la manera com la selecció natural ha modelat l’evolució a través de la seva empremta en el genoma. Els seus treballs han implicat poblacions d’arreu del món i ha fet estades de recerca a Cambridge (Regne Unit), el Japó i Stanford (Estats Units).

El Dr. Bertranpetit és l’autor de més de 320 articles originals i ha ocupat càrrecs científics i administratius importants, inclosos els de vicerector de Política Científica de la Universitat Pompeu Fabra, de 1999 a 2001; director del Centro Nacional de Genotipado de España (CeGen), de 2004 a 2011, i director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), de 2007 a 2015. Va ser escollit membre de l’Academia Europaea (AE) el 2021 i és director acadèmic a l’AE Barcelona Knowledge Hub des del 2023.

Maite Sánchez

Maite Sánchez

Hub Manager

Maite Sánchez va estudiar Llengua i Literatura Anglesa a la Universitat de Barcelona. Va treballar en una escola d’anglès per a adults de 1999 a 2000, i a l’Institut d’Estudis Catalans, on ha ocupat diversos càrrecs dins de l’administració. Té una àmplia experiència en l’organització de congressos, seminaris i conferències destacades.

Col·labora amb l’AE-BKH des del 2016