L’impacte social, laboral i fins i tot l’afectiu de la robòtica en el futur immediat serà el tema principal de la segona edició del programa “Joves, ciència i ètica”, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El projecte, que es du a terme a 5 escoles catalanes, vol estimular la capacitat crítica i el debat sobre els aspectes ètics i implicacions socials de la recerca científica en àmbits de frontera de màxima actualitat.

La iniciativa vol aconseguir que els joves estudiants de 3r d’ESO  debatin  i coneguin els aspectes ètics que comporta la recerca científica i estableixin les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica. Aquesta segona edició proposa com a tema de fons la robòtica, estructurat en quatre grans subtemes: impacte al mercat laboral; límits de la intel·ligència artificial; la seva incidència a les relacions afectives i l’ús bèl·lic d’aquesta tecnologia.
Cada escola participant aporta 4 grups d’alumnes, cadascun dels quals treballarà un d’aquests subtemes. Durant la seva durada, un grup de científics es desplaçarà als centres educatius per impartir xerrades que tractaran aquestes temàtiques. Els investigadors participants seran joves estudiants de doctorat i Postdoctorat de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI-CSIC-UPC).

El projecte inclou dues sessions formatives adreçades als professors dels centres participants. La primera, ja celebrada, va anar a càrrec de Silvia Lope i de Laura Farró, pertanyents al Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE). La segona serà impartida per, doctor en Enginyeria, científic titular del CSIC i responsable científic de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI-CSIC-UPC), amb al conferència “Roboètica: fonaments, motivació i prospectiva d’una ètica dels sistemes robòtics”.

En aquestes sessions, es definirà el robot com un enginy que transcendeix el concepte tradicional de màquina i s’analitzarà la seva realitat actual versus les expectatives generades a la cultura popular. La pròpia comunitat científica ha definit el concepte de “roboètica”, la qual cosa mostra la seva implicació moral pel que fa les conseqüències de la recerca.

El proper 29 de novembre, CosmoCaixa Barcelona acollirà una trobada general de treball en comú per grups mixtos i exposició de resultats amb representants de les 5 escoles participants a “Joves, ciència i ètica”. Aquest debat serà conduït amb suport extern i generarà un document comú de conclusions. L’acte clourà amb una conferència a càrrec de Carme Torras, doctora en Informàtica i professora d’investigació a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI-CSIC-UPC).