El Programa Experiència, de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), que connecta escoles amb científics emèrits per completar i actualitzar l’educació científica i tècnica dels joves i recolzar al professorat de ciències, endega avui la seva tercera edició (curs 2017-2018). La iniciativa mobilitza 24 científics que donaran suport (“apadrinament científic”) durant tot el curs a 24 escoles catalanes, amb uns 4.500 alumnes participants, tot organitzant activitats científiques tant a les aules com fora d’aquestes, a instal·lacions de recerca. Altres 3 científics més, sense centre fix, faran activitats puntuals a més d’una escola.
 
Xerrades pràctiques sobre disciplines científiques de tota mena (neurologia, genòmica, robòtica, química, medicina, biotecnologia, microbiologia, ecologia…); combinades amb conferències de caràcter transversal amb una clara voluntat de crear referents de futur motivadors, tocant temes com ara les sortides professionals de la ciència, les dones científiques o la vida real dels científics, són la part del lleó del menú docent configurat pels 24 investigadors i investigadores participants que col·laboren desinteressadament de forma regular amb Exper(i)ència.
 
El programa aporta també una faceta de suport pràctic i proper tant a l’alumne, orientant-lo, per exemple, per a planificar i fer el seu treball de recerca o a presentar i comunicar els resultats; com al professorat, ajudant-lo a programar i executar activitats de contingut científic. El programa d’activitats es dissenya conjuntament per cada binomi científic–escola/professor i s’hi va aplicant amb total flexibilitat.
 
Experiència parteix de la creença que els científics que han dedicat tota la seva vida a la ciència poden ajudar a millorar l’aprenentatge de les ciències a les escoles facilitant al professorat de Ciències de Catalunya la seva extensa i exigent tasca docent. S’hi estableix així un procés d’interacció entre el científic i el mestre, per tal d’aportar innovació i/o actualització a l’aula. La primera edició del programa (curs 2015-2016) va ser patrocinada per la farmacèutica biotecnològica Amgen.