Joves, Ciència i Ètica – 4a edició

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i EduCaixa coorganitzen, en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el programa “Joves, Ciència i Ètica”.

L’objectiu d’aquest programa és estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen al voltant de temes d’actualitat vinculats a la descoberta científica i les seves implicacions socials, com ara el canvi climàtic, la biomedicina, la nanotecnologia, la robòtica, la privacitat de les dades, entre d’altres.

El programa permet que joves estudiants de 3r d’ESO debatin i coneguin els aspectes ètics que comporta la recerca científica i estableixin les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica.

En aquesta quarta edició es proposa com a tema de fons el l’economia circular i regenerativa, tenint en compte les dues vessants, tant la industrial que té a veure amb una producció més sostenible i circular, com la vessant del consum responsable. La temàtica es dividirà en tres grans subtemes:

a) Tèxtil. La moda circular és el futur?

b) Comunicacions. Ens duren gaire els nostres mòbils?

c) Mobilitat. Existeix el transport sostenible?

Cada escola participant aporta 3 grups/classe d’alumnes. Cadascun dels grups treballarà un d’aquests subtemes. Hi haurà un grup de científics que es desplaçarà als centres educatius per impartir xerrades que tractaran aquestes temàtiques. Els científics participants pertanyen a la Universitat Politècnica de Catalunya i són col·laboradors de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.

A continuació es detallen les principals etapes del programa.

 

PRINCIPALS ETAPES DEL PROGRAMA

Calendari

Etapa 1: formació de professorat

Etapa 2: treball previ a l’aula abans de la visita del/de la científic/a

Etapa 3: visita experts/es a les escoles

Etapa 4: treball posterior a l’aula després de la visita del/de la científic/a

Etapa 5: trobada final de projecte al Cosmocaixa

Metodologia


CALENDARI

ETAPA 1: FORMACIÓ A PROFESSORAT

SESSIÓ I: Dimarts 25 de setembre

Aquesta sessió formativa anirà a càrrec de personal del CESIRE de Ciències. La formació facilitarà les eines i estratègies adients que han d’ajudar els docents a conduir el debat ètic amb els seus alumnes. S’hi resoldran els dubtes que els centres puguin tenir sobre els aspectes organitzatius del programa “Joves, Ciència i Ètica” i el treball que cal fer amb l’alumnat.

Lloc: auditori de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació – Passeig Lluís Companys, 23 de Barcelona.

Persones destinatàries: professorat del centre directament implicat en el projecte, que conduirà el debat amb l’alumnat de 3r d’ESO o coordinarà aspectes organitzatius.

 
SESSIÓ II: Dimecres 2 d’octubre 

La sessió formativa anirà a càrrec de Jordi Morató, doctor en Microbiologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Coordinador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Jordi Morató té 20 anys d’experiència en recerca, educació i gestió de projectes de desenvolupament humà sostenible, relacionats amb els recursos (aigua, sòl, biodiversitat), l’economia circular i el desenvolupament comunitari participatiu, tant a escala local com regional, dels quals els últims 15 anys a nivell internacional.

Ha coordinat l’informe Situació i Evolució de l’Economia Circular a Espanya de la Fundació COTEC. És el primer informe que s’ha fet a Espanya sobre aquesta temàtica; la segona edició es publicarà aquest 2019. També ha estat coordinador de projectes relacionats amb l’economia circular durant aquests darrers 7 anys a Europa, Colòmbia i Perú.

El Dr. Jordi Morató farà la xerrada “Economia circular per a un consum responsable: 15 anys per a un canvi transformador”, on es donarà al professorat les eines per entendre la complexitat de l’economia circular i conèixer el gran canvi que s’ha de fer en el marc europeu durant els propers 15 anys. Durant la sessió es treballarà a partir de casos i bones pràctiques de transformació que estan fent ja algunes empreses a casa nostra.

Lloc: auditori de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació – Passeig Lluís Companys, 23 de Barcelona

Persones destinatàries: professorat del centre directament implicat en el projecte, que conduirà el debat amb l’alumnat de 3r d’ESO o coordinarà aspectes organitzatius.

ETAPA 2: TREBALL PREVI A L’AULA ABANS DE LA VISITA DEL/DE LA CIENTÍFIC/A

El centre organitzarà l’alumnat de 3r d’ESO en 3 grups. Cada grup treballarà un dels aspectes ada grup treballarà un dels aspectes sobre economia circular i regenerativa:

 1. Tèxtil: la moda circular és el futur?
 2. Comunicacions: ens duren gaire els nostres mòbils?
 3. Mobilitat: existeix el transport sostenible? 

El professorat exposarà als nois i noies les implicacions de viure en un món on consumim la majoria de les vegades generant una gran quantitat de residus, i es plantejaran les preguntes següents (transversals a tots els subtemes):

 1. Quant de temps ocupa a les nostres vides cada un dels 3 temes seleccionats?
 2. Quantes vegades reutilitzeu els productes com ara la roba o compartiu serveis com ara la mobilitat?
 3. Què en feu dels productes una vegada ja els heu consumit?
 4. Quines implicacions futures pot tenir el teu consum i els residus que es generen?

Aquest treball suposa una dedicació d’una hora lectiva.

 

ETAPA 3: VISITA EXPERTS/ES A LES ESCOLES

Explicació, a càrrec dels investigadors/investigadores, de cadascun dels subtemes. S’hi introduiran, per cada subtema, unes preguntes que l’alumnat haurà de treballar posteriorment a l’aula. Cada un dels grups treballarà les respostes a les preguntes tot usant la metodologia Lego Serious Play (LSP):

 1. Tèxtil. La moda circular és el futur? A càrrec d’Enric Carrera, director Intexter – UPC.

  Resum: on alguns veuen roba usada i retalls, altres veuen un valuós fil de cotó reciclat, ideat per crear noves peces cent per cent sostenibles, un reciclat circular que permet estalviar 13.000 L d’aigua per cada quilo de cotó, amb el qual es poden confeccionar, per exemple, cinc samarretes. La roba no és un residu, i pot arribar a tenir fins a set o vuit vides més.

  Preguntes:

  • Quantes peces de roba compres a l’any?
  • Tens alguns vestit a l’armari que no has usat encara?
  • Quantes vegades fas servir les teves peces de roba?
  • Comparteixes o regales la roba a amics?

 2. Comunicacions. Ens duren gaire els nostres mòbils? A càrrec de Jordi Morató, coordinador Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.

  Resum: els mòbils i, especialment els smartphones, són el principal paradigma del consum actual i a la vegada de la possibilitat d’implementar una economia circular, ja que són tant producte com servei. Els mòbils sembla que estiguin pensats, i fabricats per durar ben poc, i que hàgim de gastar bastants diners en la seva renovació constant. Al mateix temps, els mòbils ens donen serveis molt interessants i necessaris, però ens converteixen en addictes, especialment per l’ús que en fem en relació a les xarxes socials.

  Preguntes:

  • Quantes hores al dia dediques a les xarxes socials?
  • Uses el mòbil per fer els deures a classe i a casa?
  • Jugues amb el mòbil? Quantes hores al dia?
  • Comparteixes fotografies dels teus companys a les xarxes socials?

 3. Mobilitat. Existeix el transport sostenible? A càrrec d’Ángela María Moreno, antropòloga, investigadora doctoral Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.

  Resum: la mobilitat sostenible i circula és una aposta per a l’aprofitament de les possibilitats de la mobilitat sense sacrificar l’entorn i els recursos amb què comptaran les properes generacions. Amb una mobilitat sostenible hem de ser capaços de reduir el consum de combustibles fòssil i, per tant, reduir les emissions nocives que contaminen les ciutats i les persones que hi habiten. El canvi ha de venir tant per l’ús de tecnologies menys contaminants (cotxe elèctric, patinet, bicicleta,…), com per passar de solucions individuals a col·lectives. 

  Preguntes:

  • Quantes hores al dia dediques a la mobilitat?
  • Com vas a l’escola?
  • Quin és el vehicle que t’agradaria comprar els propers anys?
  • Creus que la mobilitat pot afectar negativament la salut dels habitants de les ciutats?

Aquestes sessions suposen una dedicació de dues hores lectives cadascuna.

 

ETAPA 4: TREBALL POSTERIOR A L’AULA DESPRÉS DE LA VISITA DEL/DE LA CIENTÍFIC/A

A partir de les preguntes plantejades, de les informacions aportades en la xerrada amb el/la científic/a i del debat generat en aquesta, els alumnes debaten i extreuen conclusions conjuntament amb el professor o professora de l’aula.

Aquest treball suposa una dedicació d’una hora lectiva.

Lloc: escoles implicades.

Persones destinatàries: professorat del centre directament implicat en el projecte que conduirà el debat amb l’alumnat de 3r d’ESO o coordinarà aspectes organitzatius.

 

TROBADA FINAL DE PROJECTE AL COSMOCAIXA (27/11/2019)

S’establiran 3 grups de treball, un per cada subtema. Cada grup de treball estarà format per dos representants de cadascun dels 5 instituts i treballaran en paral·lel. Els alumnes exposaran les seves conclusions i les debatran entre ells en cada grup de treball. Aquest debat serà conduït amb suport extern. Fruit d’aquest debat sorgirà un document comú de conclusions.

A aquesta trobada final estan convidats, els alumnes de 3r d’ESO, que el centre cregui convenient, amb entrada gratuïta per a visitar el Cosmocaixa, durant la primera part del matí i mentre els representants del grup estan treballant en les conclusions.

A la segona part del matí, un representant de cada grup de treball presentarà públicament les conclusions a les quals han arribat. El públic d’aquesta presentació serà l’alumnat del 3r d’ESO que hagi anat al Cosmocaixa.

Es clourà l’acte amb el Ted Talk amb dos investigadors de la Catèdra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.

 

 METODOLOGIA

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat desenvolupa projectes per a la transformació, aplicant moltes de les tecnologies i innovacions desenvolupades a la Universitat, per satisfer les necessitats socials, ambientals i econòmiques del futur. Creiem en la importància de la ciència aplicada relacionada amb les accions transformadores participatives i, de fet, el nostre lema es “Acció per a la transformació”.

En aquest sentit, busquem les millors metodologies per facilitar el procés de transferència, i en el programa “Joves, Ciència i Ètica” la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat combinarà les xerrades participatives amb l’ús de Lego Serious Play (LSP).

La metodologia Lego Serious Play té un propòsit específic relacionat amb l’aprenentatge, la comprensió d’un tema important, complex o d’alt impacte. El joc utilitza la tècnica de l’Edutainment (conjugació de les paraules angleses Education and Entertainment), que permet explorar diverses solucions a problemes reals, oferint entorns segurs per a l’experimentació i el pensament innovador amb base en l’aprenentatge. Millora la comprensió dels continguts i serveix tant com a mitjà de comunicació com una eina d’entrenament.

En paraules de Michael Schrage, investigador del MIT i autor del llibre Serious Play (Joc seriós), és “qualsevol eina, tecnologia, tècnica o joguina que permeti a les persones millorar la forma en què juguen de debò amb la incertesa i que garanteixi l’augment de qualitat de la innovació”.

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ha dissenyat una experiència pedagògica per a alumnes de l’ESO, utilitzant el Lego Serious Play com una eina per facilitar l’aprenentatge i la participació activa en la reflexió col·laborativa de temes complexos, com són la relació entre el consum i l’economia circular.