“Possibilitats educatives dels laboratoris remots i virtuals. Projectes GoLab i NextLab” és el títol del taller del Programa Ciència i Aula de l’FCRi que es portarà a terme el pròxim 9 de febrer a càrrec de Javier García Zubía, professor i investigador de la Universidad de Deusto, responsable del projecte NextLab a Espanya i especialista en aquesta disciplina.

Els laboratoris remots i virtuals faciliten l’experiència científica a l’aula sense necessitat de disposar de l’equipament ja que, per exemple, un laboratori remot permet controlar un equip real mitjançant una simple connexió a Internet. Els projectes europeus GoLab (2013 a 2016) i NextLab (2017 a 2019) ofereixen al professorat i als centres educatius una plataforma per a fer experiències i activitats científiques de qualitat contrastada utilitzant laboratoris remots i virtuals.

Aquesta xerrada, adreçada als docents de primària i de secundària, serà eminentment pràctica: s’hi farà una demostració de les possibilitats pedagògiques dels laboratoris virtuals i remots en diferents etapes educatives i una anàlisi de les propostes de Golab i NextLab.

Lloc: FCRi – Passeig de Lluís Companys, 23 – Barcelona

Data: dijous 9 de febrer de 2017, de 18.00 a 19.30 hores

Inscripcions: montse.miras@fundaciorecerca.cat