Events

La sobremedicació

La sobremedicació

La sobremedicació en la medicina és un fenomen preocupant que desafia l'equilibri entre el tractament efectiu i el risc d'efectes secundaris. En un món on la prescripció excessiva és comuna, el veritable valor de la medicina queda eclipsat. En lloc de recórrer a solucions ràpides i pastilles miracles, hauríem de centrar-nos a abordar les causes subjacents de les malalties i promoure condicions de vida saludables. Aquest enfocament no només redueix la dependència de medicaments, sinó que també reafirma el compromís dels professionals de la salut amb el benestar integral dels seus pacients. En última instància, el veritable valor en la medicina resideix en l'empoderament de l'individu per prendre el control de la seva salut i en la capacitat dels metges per guiar-los cap a una vida més saludable i equilibrada.
Per veure la sessió online clicar aquí  

09 October 2024 in La Rambla, 115 Barcelona,